_
Substitució de paviment

El nostre client té un pis de molts anys i les rajoles estan en mal estat i hi han algunes esquerdades. Ha arribat el moment de canviar-les.

Comencem aixecant les rajoles minimitzant al màxim les molèsties que produeixen la pols i els enderrocs aquest tipus d’actuacions molestes en un habitatge.

Seguidament preparem i anivellem el sòl per a la col·locació del paviment definitiu. Tallem totes la peces necessàries per a un ajust perfecte i col·loquem els taulells amb ciment cola. Finalment emplenem totes les juntes entre rajoles amb pasta acolorida específica.

Finalment netegem i polim el terra i deixem el pis en perfectes condicions.