_
Reforma integral bany

Hem realitzat la reforma integral d’un bany en una vivenda de Sant Cugat del Vallès. El bany és l’original d’una casa de quasi 100 anys. En plantejar l’obra d’aquest bany hem fet un estudi previ sobre les necessitats reals de canvi i els gustos del client.

Primerament a nivell d’obra hem tingut que treure totes les rajoles de la paret, posar noves canonades i desguassos i preparar-la de nou per ser pintada en alguns llocs i per enrajolar en altres. Del terra es conserva el mosaic hidràulic original, tot i que les peces trencades es treuen per ser restaurades per un especialista. En finalitzar l’obra es fa un tractament i poliment de tot el terra i es deixa com si fos nou.

El client ens encarrega una renovació total del mobiliari, de tots els sanitaris i de les aixetes. Eliminem el bany que hi havia i construïm una dutxa d’obra acabada en gresite i combinada amb una porta de vidre per per evitar que l’aigua esquitxi i mulli el sòl i els mobles.

Finalment i prèviament a la pintura de les parets i el sostre, retirem la malmesa finestra de fusta i la canviem per una de nova, del mateix material i color però amb doble vidre per millorar l’aïllament acústic i tèrmic.